Categories
Blogg

östra Orust Mykorrhiza

En poetisk bild över östra Orust och hur vi hänger ihop, inspirerad av Stormötet vi hade 1:a Mars.

I ett vackert mönster hänger vi redan ihop. Det påminner mycket om Mykorrhiza som är komplexet mellan en svamps mycel och en växts rötter när dessa lever i symbios med varandra. Genom att fina underjordiska svamptrådar tränger in i rötterna, hjälper svampen växten att ta upp vatten och närsalter plus att den får skydd mot patogena organismer, samtidigt som svampen får organiska föreningar från växten. Svampars mycel vet vi är ett av världens bäst fungerande system som inte bara ger näring åt sig själv och de sina utan också har en förmåga att stödja och bidra till andra organismer i sitt upptagningsområde med en unik kunskap om vad som behövs för att alla skall överleva och utvecklas. Nu skall vi bara tänka ut hur vi ska samverka på ett lika sinnrikt sätt.