Categories
Blogg

Kultursystem östra Orust och förändrade villkor

Ingen undgår pandemin med Coronaviruset och risken att drabbas av COVID-19. Experterna är eniga om att kunskapsläget är osäkert, spridningshastighet och andra faktorer börjar kartläggas, men det finns ingen bromsmedicin som för HIV/AIDS, det finns inget vaccin som för SARS. Framtiden är oviss.

Rekommendationerna är fysisk distansering (som av någon anledning kallas social distansering), renlighet och att skydda utsatta grupper, framför allt äldre.

Konstnärligt arbete påverkas

Villkoren för företagande, och särskilt för kreativt och konstnärligt arbete påverkas i hög utsträckning när möten inte får äga rum som tidigare. Vissa branscher och yrkesutövare är extra hårt drabbade. Musiker, skådespelare, estradörer, dansare, scentekniker och många er drabbas hårt. Ofta är deras anställningsformer dessutom sådana att de går från ”gig” till ”gig” och därmed har haft en fylld kalender men näst intill obefintliga skyddsnät.

Hotell, restauranger, barer, scener och mässor är några av de verksamheter som drabbats av denna nya situation. Somliga av dessa lär inte klara sig ekonomiskt. Exakt hur allvarligt krisen kommer att slå mot olika branscher är för tidigt att säga, men blir detta en långvarig situation kommer era verksamheter att upphöra. För- utsättningarna för några av konstnärerna och företagen på Östra Orust kommer därmed att påverkas direkt eller indirekt av den pågående situationen. Kultursystemets utgångspunkter när arbetet påbörjades under 2019 stämmer där- med heller inte med hur förutsättningarna ser ut i april 2020.

Kris som möjlighet för nya lösningar

Varje kris är också en möjlighet att se nya lösningar. Det som tydligt har utvecklats är digitala möten. Att kunna sitta i hemmamiljö och delta i eller att följa en föreläsning eller diskus- sion på nätet är med moderna verktyg möjligt, även om uppkopplingskvaliteten kan variera. Sidoeffekterna av detta sätt att mötas handlar bland annat om tidsvinst för deltagare och miljövinst när resandet minskar. Å andra sidan är ett fysiskt möte oftast mer givande, eftersom kommunikation också till stor del handlar om kroppsspråk, gester och mimik. Tillfälligheter och spontana möten är svårare att fånga digitalt.

För Kultursystemets del kommer Coronasituationen att innebära att färre möten blir fysiska och att kontakter behöver utvecklas mer omsorgsfullt när förtroendeskapande åtgärder ska genomföras digitalt. Tiden får visa hur väl detta lyckas. Framför allt är det nya kontakter som blir svårare att etablera. Rekommendationer och omdömen kommer att bli viktigare, lik- som troligen, formella faktorer som kreditupp- lysningar och annat som rätar ut frågetecken kring nya samarbeten. Det lokala perspektivet blir allt viktigare i denna utveckling. Att samtala med grannar och närboende blir naturligt när man blir beroende av varandras hjälpsamhet. Krisen har visat att det i samhället i stort finns ett socialt kapital att bygga på. Att hjälpas åt, att utnyttja varandras resurser på ett ömsesidigt respektfullt sätt, kommer att bli mer vanligt. Allt detta gynnar framväxten av ett stabilt Kultursystem på östra Orust.

Konkurrensekonomin ersätts av samarbetsekonomi

På det ekonomiska planet kommer troligtvis den ”informella sektorn” att växa. Man byter tjänster och hjälps åt, utan att ta betalt varje gång. Tid och kunnande som resurser kommer att få större betydelse, vilket direkt och indirekt har betydelse för styrkan i de nätverk som ingår i kultursystemet på östra Orust. Konkurrensekonomin kommer att ersättas av mer samarbetsekonomi, vilket troligen gynnar framväxten av kultursystemet. När vars och ens bidrag till helheten synliggörs och transparensen ökar kring kostnader och ”vinst” genererar det i sin tur en större tillit mellan aktörer. Rätt hanterad blir krisen därmed en tillgång i bygget av kultursystemet.

Orust april 2020: Christer Owe, hållbarhetskonsult