Kontakt

Kultursystem Östra Orust

Projektägare: Föreningen Ålgård, orustKONST, Återbruket OKA, Ekobyn lilla Krossekärr

Avgränsning: Under FAS på östra Orust (som är eftersatt vad det gäller marknadsföring), i FAS II även arbeta med hela Orust.

Orustkarta med fokus på östra Orust

Processledare/kontaktpersoner:

Kia Nordqvist
kia(at)orustkultursystem.se
0708-502801

Björn Perborg
bjorn(at)orustkultursystem.se
0706-417571

Lina Edberg
lina(at)orustkultursystem.se
0704-276972

Arbetsgrupp: Lina Edberg , Björn Perborg, Kia Nordqvist, Christer Owe, Niklas Rydén Projektgrupp: medlemmar ur: föreningen Ålgård, föreningen Ekobyn Utsikten, föreningen orustKONST, Orust Kretsloppsakademi (OKA), Orust teaterförening, personal från kulturskolan och Waldoffskolan på Orust och fria konstnärer/kulturarbetare verksamma på Orust.