Östra Orust Kultursystem

Föreningarna Ålgård, Ekobyn Utsikten, orustKONST och Orust Kretsloppsakademi undersöker på uppdrag av Region Västra Götaland / Västarvet / Kultur i Väst förutsättningarna för ett kultursystem på östra Orust.

Ett kultursystem innebär att ett antal kulturverksamheter inom ett begränsat geografiskt område betraktas i ett systemperspektiv där de ömsesidigt stärker varandra i samarbete med övrigt näringsliv på platsen.

En kurs i hållbar samhällsutveckling på Chalmers tekniska högskola fokuserade hösten och vintern 2017-2018 på att stärka möjligheterna att utveckla ett framtida hållbart Orust. Deras rapporter hittar man här.