Categories
Blogg

Stormöte 1:a mars

Vad KAN VI när vi samverkar?

Kajutan, Henån 1:a mars kl. 15-18

Välkommen på information, visioner, samtal och workshop kring förutsättningarna för att skapa ett kulturnätverk för att utveckla östra Orust. För ALLA som är intresserade av eller arbetar med kultur, kreativa näringar och hållbar utveckling. Vi bjuder på fika!

Kulturkraft skapar Kreativa Kraftfällt

Det finns mycket kultur, kreativitet, hantverk, turism, kulturvård, caféer, gårdar, konserter, utställningar, mm och just nu en inflyttning av kulturutövare på östra Orust men det är utspritt och de olika aktörerna vet knappt om varandra eller vad de gör. Detta vill vi ändra på. Vi vill utveckla östra Orust med hjälp av den energi ,uppfinningsrikedom och framtidstro som kultur och kreativa näringar skapar. 

Vi är några kulturföreningar som under våren och sommaren 2019 började samverka i en gemensam vilja att stärka konsten och kulturen här på östra Orust och på så sätt få samhället att blomstra och utvecklas. Med detta följer många synergieffekter som positivt påverkar andra näringar som tex. hela besöksnäringen som Orust är så beroende av och alla som arbetar med olika former av hållbarhets- och sk. gröna näringar. Detta finns det idag evidensbaserad forskning på.

Hösten 2019 gjorde föreningarna orustKONST, föreningen Ålgård, Orust Kretsloppsakademi och Ekobyn Utsikten en gemensam ansökan till Region Västra Götaland som hade utlyst ett projekt som kallas ”KULTURSYSTEM” – vi var en av 5 som blev beviljade medel för en förstudie (FAS 1).

se: VGR Info. om Kultursystem.

Vi har nu börjat bjuda in en bred skara företrädare för konst, kultur besöksnäring, kommun mfl. för att på sikt skapa ett Kulturnätverket och hoppas kunna bygga mycket av arbetet på samarbeten med redan befintliga strukturer.

Exempel på Mål – var med och formulera fler!

  • Skapa en tydlig Identitet – vad ÄR och vad FINNS på östra Orust
  • Skapa mötesplatser, nätverk och resurser
  • Låsa upp resurser och få dem att samverka
  • Utveckla platsen östra Orust
  • Förbättra villkoren för konstnärligt skapande
  • Skapa kluster av konstnärer och lokaler/arrangörer 
  • Stärka den professionella konsten och dess villkor på Orust
  • Skapa förutsättningar för kulturlokaler, verkstäder och ateljéer
  • Hjälpa publiken/köpare att finna kulturen
  • Göra verksamheterna hållbara över tid