Kultursystem 2020-2021, etapp 2

Föreningen Ålgård (ideell förening) beviljas 320 000 kronor.

LÄS protokollsutdraget här.